Kolekcia Drevohliníkové okná

Drevohliníkové okno patrí svojimi vlastnosťami k najkvalitnejším výplňam otvorov s prednosťami - krásou, prirodzenosťou, statickou pevnosťou a technológiou. Zaisťuje užšiu harmóniu medzi oknom a Vašim interiérovým a exteriérovým vkusom. Základnými materiálmi systému sú drevo a hliník, ktoré zabezpečujú jeho dokonalú tepelnú a zvukovú izoláciu, čo vedie k úsporám energie a efektívnej redukcii zvuku.

VDD-orava-vdd-uni-1

Ekologické riešenie
systému

Uvedomenie si, že životné prostredie potrebuje ochranu, pre nás i pre budúce generácie, znamená voľbu trvalo udržateľných materiálov. Nami použité drevo pochádza z udržateľne kontrolovaných lesov a pri jeho spracovaní sa využíva technológia optimálneho využitia stromu, s ohľadom na maximalizovanie životnosti okna. Hliník je recyklovaný a môže byť jednoducho recyklovaný znova.

Dokonalá
povrchová úprava

Vzhľadom na vysokú kvalitu práškových náterových farieb vyžaduje exteriérový hliníkový systém na oknách minimálnu údržbu a poskytuje vynikajúcu odolnosť voči vode a znečisťujúcim látkam prenášaným vzduchom.

VDD-orava-vdd-uni-5

VDD DH Quadrat BF

Referenčný rozmer okna 1230x1480mm
Materiál Drevo-hliník
Tepelná izolácia (sklo Ug=0,52) Uw= 0,67 W/m2K
Tepelná izolácia (sklo Ug=0,47) Uw= 0,63 W/m2K
Izolačné sklo dvojité zasklenie, hrúbka 48 mm
Vhodné pre pasívne domy Áno
Stavebná hĺbka 118mm
Sekcia krídla + rám 118mm
Časť prieseku 2 krídel 124mm

Hodnoty tepelnej priepustnosti sa vypočítajú podľaUNI EN 10077/1-2007, UNI EN 10077/2-2012, UNI EN 10456-2008, EN ISO 673-2011. LxH (1230x1480mm 1 okno krídla).

Mäkké drevo: Uf = 1,2 W / m2K
Tvrdé drevo: Uf = 1,5 W / m2K

Hodnoty akustickej izolácie sa odhadujú pre okno s 2 krídlami, šírka podľa výšky (1500x1500 mm).

VDD-orava-vdd-dh-classic

VDD DH Quadrat

Referenčný rozmer okna 1230x1480mm
Materiál Drevo-hliník
Tepelná izolácia (sklo Ug=0,52) Uw= 0,67 W/m2K
Tepelná izolácia (sklo Ug=0,47) Uw= 0,63 W/m2K
Izolačné sklo dvojité zasklenie, hrúbka 48 mm
Vhodné pre pasívne domy Áno
Stavebná hĺbka 105mm
Sekcia krídla + rám 118mm
Časť prieseku 2 krídel 124mm

Hodnoty tepelnej priepustnosti sa vypočítajú podľaUNI EN 10077/1-2007, UNI EN 10077/2-2012, UNI EN 10456-2008, EN ISO 673-2011. LxH (1230x1480mm 1 okno krídla).

Mäkké drevo: Uf = 1,2 W / m2K
Tvrdé drevo: Uf = 1,5 W / m2K

Hodnoty akustickej izolácie sa odhadujú pre okno s 2 krídlami, šírka podľa výšky (1500x1500 mm).

VDD-orava-vdd-dh-quadrat

VDD DH Classic

Referenčný rozmer okna 1230x1480mm
Materiál Drevo-hliník
Tepelná izolácia (sklo Ug=0,52) Uw= 0,67 W/m2K
Tepelná izolácia (sklo Ug=0,47) Uw= 0,63 W/m2K
Izolačné sklo dvojité zasklenie, hrúbka 48 mm
Vhodné pre pasívne domy Áno
Stavebná hĺbka 110mm
Sekcia krídla + rám 118mm
Časť prieseku 2 krídel 124mm

Hodnoty tepelnej priepustnosti sa vypočítajú podľaUNI EN 10077/1-2007, UNI EN 10077/2-2012, UNI EN 10456-2008, EN ISO 673-2011. LxH (1230x1480mm 1 okno krídla).

Mäkké drevo: Uf = 1,2 W / m2K
Tvrdé drevo: Uf = 1,5 W / m2K

Hodnoty akustickej izolácie sa odhadujú pre okno s 2 krídlami, šírka podľa výšky (1500x1500 mm).

VDD-orava-vdd-dh-classic
VDD DH Okná