Posuvné dvere HS PORTAL

Moderný dizajn, spoľahlivá prevádzka, neobmedzené celkové rozmery a jednoduchosť použitia. Tieto prednosti predurčujú posuvné dvere HS PORTAL ku každodennému používaniu. Malá výška prahu umožňuje voľný pohyb a technológia použitá vo výrobnom procese zabezpečuje tesnosť a bezpečnosť. Veľký sklenený povrh vytvárajú jedinečnú atmosféru interiéru a jeho jednoduchosť kladie dôraz na charakter objektu. Široký, pohodlný výstup na terasu zvyšuje štandard vášho priestoru, čím sa stierajú hranice medzi tým, čo je vonku a tým, čo je vo vnútri.

VDD-orava-hs-portal-1

Spoľahlivá
dlhodobá prevádzka

Použitie extrémne odolných koľajníc so schopnosťou prenášať bremená s hmotnosťou do 400 kg, zaručuje spoľahlivú prevádzku po dlhé roky. Vďaka neobmedzeným možnostiam tohto systému môžeme pre Vás postaviť posuvné dvere so šírkou až 19 metrov a otvoriť ju na vzdialenosť 12 metrov. Náš systém HS PORTAL zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany pred vlámaním a umožňuje dodávku čerstvého vzduchu vďaka funkcii mikroventilácie. Je možné vyrobiť obojstrannú rukoväť uzavretú vložkou najvyššej bezpečnostnej triedy a rozšírenie ochrany proti vlámaniu aj do triedy RC2.

VDD-orava-hs-portal-2

Neobmedzené kombinácie

Ďalšou dôležitou výhodou tohto riešenia je schopnosť vytvoriť až jedenásť schém / otváracích systémov, počnúc základnou dvojkrídlovou konštrukciou, z ktorej je jedno alebo dve krídla posuvné, cez troj- a štvorkrídlovú konštrukciu, z ktorých dve alebo všetky štyri sú posuvné krídla. Konštrukcie ako šesťkrídlová schéma umiestnená na troch nezávislých koľajniciach, z ktorých štyri sú mobilné krídla. V prípade nedostatku miesta pre veľké okenné otvory je možné vykonať aj jednokrídlovú schému na stene - potom je časť systému HS namontovaná priamo na stenu.

VDD-orava-hs-portal-3

VDD UNI HS-SLIM

Materiál Drevo-hliník
Tepelná izolácia Uw= 1,2 W/m2K hrúbka 68 mm
Tepelná izolácia Uw= 0,8 W/m2K hrúbka 78 mm
Certifikát tepelnej izolácie PHI Uw= 0,95 W/m2K
Akustická izolácia Rw viac ako 41 dB
Izolačné sklo dvojité zasklenie, hrúbka 32 mm
Izolačné sklo trojité zasklenie, hrúbka 52 mm

Referenčný predpis UNI EN 10077 / 1-2007, UNI EN 10077 / 2-2012, UNI EN 10456-2008, EN ISO 673-2011. LxH (2800 x 2500 mm plán A)

Mäkké drevo: Uf = 0,82 W / m2K
Tvrdé drevo: Uf = 0,95 W / m2K

Hodnoty akustickej izolácie sa odhadujú pre okno s 2 krídlami, šírka podľa výšky (1500x1500 mm).

VDD-orava-hs-slim